We are pleased to invite you to MEDICRES AI 2023 INTERNATIONAL CONGRESS ON GOOD ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRACTICE & INNOVATION IN HEALTH SCIENCES, which will take place virtually on February 6-12, 2023.

www.medicres.ai

#MedicReS#MEDICRESAI2023#EPICOS#ArtificialIntelligence#MachineLearning#datascience#bigdata#Robotics#AI#Metaverse#deeplearning#innovation

#EmineTürkmen

We are pleased to invite you to MEDICRES AI 2023 INTERNATIONAL CONGRESS ON GOOD ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRACTICE & INNOVATION IN HEALTH SCIENCES, which will take place virtually on February 6-12, 2023.

www.medicres.ai

#MedicReS#MEDICRESAI2023#EPICOS#ArtificialIntelligence#MachineLearning#datascience#bigdata#Robotics#AI#Metaverse#deeplearning#innovation

#GökhanGönen

We are pleased to invite you to MEDICRES AI 2023 INTERNATIONAL CONGRESS ON GOOD ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRACTICE & INNOVATION IN HEALTH SCIENCES, which will take place virtually on February 6-12, 2023.

www.medicres.ai

#MedicReS#MEDICRESAI2023#EPICOS#ArtificialIntelligence#MachineLearning#datascience#bigdata#Robotics#AI#Metaverse#deeplearning#innovation

#BurcuKüçükBiçer

Bu eğitimin sonunda katılımcılar ;

Sistematik derleme ve meta-analizlere olan ihtiyacı açıklar, sistematik bir incelemenin avantaj ve risklerini ortaya koyar, iyi bir sistematik derleme için ilgili literatürde kapsamlı bir araştırma yapar, randomize olan ve olmayan kontrollü araştırmalar için meta analiz hesaplamalarını yapar ve yorumlar, gözlemsel çalışmaların meta analizlerini yapar ve yorumlar

Detaylı Bilgi: www.medicres.com.tr/kurslar

#MedicReS#MedicReSTürkiye#sistematikderleme#MetaAnalizi#Biyoistatistik#Yazılım#Kurs#TıpFakültesi#Araştırmacı#klinik#tıp#Bilim#TıpBilimi

We are pleased to invite you to MEDICRES AI 2023 INTERNATIONAL CONGRESS ON GOOD ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRACTICE & INNOVATION IN HEALTH SCIENCES, which will take place virtually on February 6-12, 2023.

www.medicres.ai

#MedicReS#MEDICRESAI2023#EPICOS#ArtificialIntelligence#MachineLearning#datascience#bigdata#Robotics#AI#Metaverse#deeplearning#innovation

#ÖzcanBaşaran

Bu eğitim, MedicReS tarafından ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe görev alan ve bilimsel makale okumak ve yorumlamak, makale kritiği yapmak, yazmak konusunda bilgilerini güncellemek isteyen katılımcılar için geliştirilmiştir.

İlaç şirketlerinde çalışan sektör profesyonellerinin;
Hekimler, Eczacılar ve Klinik Araştırma yetkililerinin bu alanda kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Detaylı Bilgi&Kayıt: www.medicres.com.tr/kurslar
*Kontenjan Sınırlıdır!*

#MedicReS#MedicReSTürkiye#Biyoistatistik#Yazılım#Kurs#TıpFakültesi#Araştırmacı#klinik#tıp #Bilim #Makale#TıbbiMakaleKri

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.